Klei

Erosie klasse 3

Klei van erosieklasse 3 verwijst naar een type kleigrond dat een hoge erosiegevoeligheid heeft. Klei is een bodemtype dat voornamelijk bestaat uit fijne deeltjes, zoals kleimineralen, die een gladde en compacte textuur hebben.

Erosieklasse 3 geeft aan dat klei in deze categorie zeer vatbaar is voor erosie. Dit betekent dat de kleigrond gevoelig is voor erosie als gevolg van regenval, wind, hellingen of andere omgevingsfactoren.

Klei van erosieklasse 3 kan moeite hebben om water vast te houden en de bodemdeeltjes bij elkaar te houden, waardoor erosie optreedt en bodemdegradatie kan ontstaan. Het kan snel worden weggespoeld door regenwater en kan gevoelig zijn voor vorming van geulen en sedimentafzetting.

Direct klei nodig? Of wilt u ervan af?

Bent u op korte termijn op zoek naar klei of een acceptant? Onze depot beheerders weten er alles van, neem rechtstreeks contact op via 024 – 641 40 76.

Voor alle andere mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze bouwstoffen.

klei2

Erosie klasse 3

Klei van erosieklasse 3 verwijst naar een type kleigrond dat een hoge erosiegevoeligheid heeft. Klei is een bodemtype dat voornamelijk bestaat uit fijne deeltjes, zoals kleimineralen, die een gladde en compacte textuur hebben.

Erosieklasse 3 geeft aan dat klei in deze categorie zeer vatbaar is voor erosie. Dit betekent dat de kleigrond gevoelig is voor erosie als gevolg van regenval, wind, hellingen of andere omgevingsfactoren.

Klei van erosieklasse 3 kan moeite hebben om water vast te houden en de bodemdeeltjes bij elkaar te houden, waardoor erosie optreedt en bodemdegradatie kan ontstaan. Het kan snel worden weggespoeld door regenwater en kan gevoelig zijn voor vorming van geulen en sedimentafzetting.

Direct klei nodig? Of wilt u ervan af?

Bent u op korte termijn op zoek naar klei of een innemer? Onze depot beheerders weten er alles van, neem rechtstreeks contact op via 024 – 641 40 76.

Voor alle andere mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze bouwstoffen.

klei2

Direct klei nodig of op zoek naar een acceptant? Neem contact op met de planning via

Altijd bereikbaar, altijd inzetbaar, altijd een oplossing.