Privacybeleid

Privacyverklaring Derks Transport B.V.

Datum verklaring: 24-07-2023

Derks Transport B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Derks Transport B.V.

Handelsweg 75 6541 CS Nijmegen

KvK 70466157

Telefoon: 024-6414076

E-mail: info@derkstransportnijmegen.nl

Aanleiding Derks Transport B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken Derks Transport B.V. verwerkt persoonsgegevens van:

  • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers van onze website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, inclusief bewaartermijnen:

PersoonsgegevensBewaartermijn
Voor- en achternaamMinimaal 2 jaar na laatste contact
AdresgegevensMinimaal 2 jaar na laatste contact
TelefoonnummerMinimaal 2 jaar na laatste contact
E-mailadresMinimaal 2 jaar na laatste contact
Locatie voor uitvoeren werkzaamhedenMinimaal 2 jaar na laatste contact
BankrekeningnummerMinimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektMinimaal 2 jaar na laatste contact

Derks Transport B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie, zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag: Derks Transport B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerkingGrondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van dienstenUitvoeren overeenkomst
Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenUitvoeren overeenkomst
Het afhandelen van jouw betalingUitvoeren overeenkomst
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de BelastingdienstWettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, deelt Derks Transport B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situaties word je op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Derks Transport B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met onze leverancier voor ICT, Beuningen IT, en onze accountant en salarisverwerker, ABAB Accountants & Adviseurs.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies Derks Transport B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Derks Transport B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging Derks Transport B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op onze devices
  • Verzending van jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Vergrendeling van de devices

Jouw rechten

RechtenOmschrijving
Recht op inzageJe hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Derks Transport B.V. vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatieKloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten wijzigen door Derks Transport B.V.
Recht op overdracht (dataportabiliteit)Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Derks Transport B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Derks Transport B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevensWil je niet langer dat jouw gegevens bij Derks Transport B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)Wil jij niet dat Derks Transport B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Je kunt gebruikmaken van jouw rechten door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Derks Transport B.V. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Derks Transport B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Derks Transport B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Derks Transport B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op met:

Derks Transport B.V.

Telefoon: 024-6414076

E-mail: info@derkstransportnijmegen.nl