Klei

Erosie klasse 1

Klei van erosieklasse 1 verwijst naar een type kleigrond dat gekenmerkt wordt door een zeer lage erosiegevoeligheid. Klei is een bodemtype dat voornamelijk bestaat uit fijne deeltjes, zoals kleimineralen, die een gladde en compacte textuur hebben.

Erosieklasse 1 geeft aan dat klei in deze categorie zeer stabiel en bestand is tegen erosie. Dit betekent dat de kleigrond goed in staat is om water vast te houden en de bodemdeeltjes stevig bij elkaar te houden, zelfs onder invloed van regenval, wind of andere omgevingsfactoren.

Klei van erosieklasse 1 wordt beschouwd als een hoogwaardige bodem voor landbouw- en tuinbouwdoeleinden, omdat het goede eigenschappen heeft voor waterretentie, voedingsstoffenbehoud en wortelontwikkeling van planten. Het is minder vatbaar voor het wegspoelen van voedingsstoffen en biedt een stabiele basis voor gewassen om te groeien.

Direct klei nodig? Of wilt u ervan af?

Bent u op korte termijn op zoek naar klei of een acceptant? Onze depot beheerders weten er alles van, neem rechtstreeks contact op via 024 – 641 40 76.

Voor alle andere mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze bouwstoffen.

klei2

Erosie klasse 1

Klei van erosieklasse 1 verwijst naar een type kleigrond dat gekenmerkt wordt door een zeer lage erosiegevoeligheid. Klei is een bodemtype dat voornamelijk bestaat uit fijne deeltjes, zoals kleimineralen, die een gladde en compacte textuur hebben.

Erosieklasse 1 geeft aan dat klei in deze categorie zeer stabiel en bestand is tegen erosie. Dit betekent dat de kleigrond goed in staat is om water vast te houden en de bodemdeeltjes stevig bij elkaar te houden, zelfs onder invloed van regenval, wind of andere omgevingsfactoren.

Klei van erosieklasse 1 wordt beschouwd als een hoogwaardige bodem voor landbouw- en tuinbouwdoeleinden, omdat het goede eigenschappen heeft voor waterretentie, voedingsstoffenbehoud en wortelontwikkeling van planten. Het is minder vatbaar voor het wegspoelen van voedingsstoffen en biedt een stabiele basis voor gewassen om te groeien.

Direct klei nodig? Of wilt u ervan af?

Bent u op korte termijn op zoek naar klei of een innemer? Onze depot beheerders weten er alles van, neem rechtstreeks contact op via 024 – 641 40 76.

Voor alle andere mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze bouwstoffen.

klei2

Direct klei nodig of op zoek naar een acceptant? Neem contact op met de planning via

Altijd bereikbaar, altijd inzetbaar, altijd een oplossing.